Sprzedaż działki Wrocław

Sprzedaż działki we Wrocławiu a wizyta u notariusza

Są takie czynności o charakterze prawnym, które by mogły zostać uznane za przeprowadzone legalnie, wymagają odpowiedniego poświadczenia uprawnionych osób. Sprzedaż działki we Wrocławiu powinna opierać się na umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego. Będzie się to wiązało z koniecznością zgromadzenia odpowiednich dokumentów i wizytą w kancelarii notarialnej.

Dokumenty niezbędne u notariusza

Do sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży działki we Wrocławiu będzie trzeba zgromadzić określone dokumenty. Bez nich stworzenie umowy nie będzie możliwe. Jakie dokumenty są wymagane? W umowie notarialnej trzeba wpisać między innymi dane stron. Notariusz uzupełnia je na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających tożsamość. W przypadku osoby posiadającej obywatelstwo polskie powinien być to dowód osobisty. Trzeba mieć także dokument potwierdzający nabycie nieruchomości (może to być umowa kupna lub akt darowizny), numer księgi wieczystej, zaświadczenie o uiszczeniu podatku od darowizn (jeżeli jest to zasadne w danej sprawie), wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na jego podstawie można określić status działki), a także zaświadczenie o braku zaległości w zapłacie podatków od nieruchomości.

Sprzedaż działki we Wrocławiu – umowa u notariusza

Co do zasady, notariusz sporządza umowy w siedzibie kancelarii. Na wniosek którejś ze stron, w sytuacji, gdy nie może ona stawić się w kancelarii osobiście, dopuszcza się, aby umowa taka została sporządzona w innym miejscu. Wówczas notariusz ma prawo zwiększyć swoją taksę zgodnie z cennikiem. Jeżeli chcesz szybko i sprawnie przeprowadzić sprzedaż nieruchomości i chcesz mieć pewność, że operacja zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem, to Notariusz Przemysława Bakalska-Sochaj pomoże Ci doprowadzić sprzedaż działki we Wrocławiu do końca przy zachowaniu niezbędnych formalności. Z maksymalną taksą notarialną pobieraną za wykonanie określonych czynności możesz zapoznać się na stronie internetowej kancelarii notarialnej.