71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Podział majątku wspólnego Wrocław

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje – o ile nie została podpisana wcześniej stosowna intercyza –wspólność majątkowa. Dotyczy wszelkich dóbr materialnych, tj. zarobków, oszczędności, nieruchomości, a także wszelkich dochodów. Podział wspólnego majątku może nastąpić w drodze umowy, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia. W przeciwnym razie konieczne jest rozstrzygnięcie sprawy sądowo.

Umowny podział majątku

Jest rozwiązaniem szybszym niż sprawa sądowa, wymaga jednak porozumienia między stronami. Małżonkowie zawierają umowę w postaci aktu notarialnego, a od chwili podpisania przez nich dokumentów każda ze stron posiada własny majątek osobisty. Wspólny majątek zostaje podzielony na równe części, chyba że małżonkowie postanowią inaczej.

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Byli małżonkowie, którzy są zdecydowani na umowny podział majątku wspólnego i zależy im na uniknięciu sporów, mogą udać się do notariusza wraz z umową wprowadzającą rozdzielność majątkową bądź prawomocne postanowienie rozwodowe. Ponadto strony powinny uzgodnić przed wizytą u notariusza, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a stopień szczegółowości jego opisu jest uzależniony wyłącznie o preferencji byłych małżonków.