71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Podział majątku wspólnego Wrocław

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje – o ile nie została podpisana wcześniej stosowna intercyza –wspólność majątkowa. Dotyczy wszelkich dóbr materialnych, tj. zarobków, oszczędności, nieruchomości, a także wszelkich dochodów. Podział wspólnego majątku może nastąpić w drodze umowy, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia. W przeciwnym razie konieczne jest rozstrzygnięcie sprawy sądowo.

Notarialny podział majątku Wrocław

Jest rozwiązaniem szybszym niż sprawa sądowa, wymaga jednak porozumienia między stronami. Małżonkowie zawierają umowę w postaci aktu notarialnego, a od chwili podpisania przez nich dokumentów każda ze stron posiada własny majątek osobisty. Wspólny majątek zostaje podzielony na równe części, chyba że małżonkowie postanowią inaczej.

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Byli małżonkowie, którzy są zdecydowani na umowny podział majątku wspólnego i zależy im na uniknięciu sporów, mogą udać się do notariusza wraz z umową wprowadzającą rozdzielność majątkową bądź prawomocne postanowienie rozwodowe. Ponadto strony powinny uzgodnić przed wizytą u notariusza, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a stopień szczegółowości jego opisu jest uzależniony wyłącznie o preferencji byłych małżonków.

Intercyza Wrocław – sposób na przyszłość bez nieporozumień

Intercyza to swoistego rodzaju umowa przedślubna zawierana w formie aktu notarialnego przez dwie osoby – jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

Co obejmuje intercyza we Wrocławiu?

  • określa, jakie prawa własności małżonkowie będą mieli  po ślubie
  • określa w jaki sposób małżonkowie będą dysponowali (zarządzali) po ślubie  swoim majątkiem, swoim wynagrodzeniem czy też  swoimi oszczędnościami,

 Wbrew powszechnej opinii intercyza we Wrocławiu nie jest tylko domeną bogatych. Coraz częściej tego typu umowy są wykorzystywane do ochrony majątku w wielu innych sytuacjach. Spójrzmy na kilka powodów, dla których niektórzy narzeczeni decydują się na podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej w naszej wrocławskiej kancelarii.              

Dlaczego zawierana jest intercyza we Wrocławiu?    

Jednym z częstych przypadków, w których intercyza we Wrocławiu okazuje się konieczna jest to, że  młodzi Polacy są bardzo przedsiębiorczy, a z racji wieku i często braku odpowiedniego biznesowego doświadczenia, mają skłonność do ryzyka. Statystyki pokazują, że takie ryzyko opłaca się tylko co piątemu z nich. Jeżeli taki początkujący  przedsiębiorca  zawrze ze swoim przyszłym małżonkiem intercyzę , to w przypadku niepowodzenia w prowadzonej przez niego działalności  ochroni majątek swojego współmałżonka. Zawarcie intercyzy powoduje to, że za powstanie długów odpowiada tylko ten małżonek, który przyczynił się do ich powstania i tylko on swoim majątkiem odpowiada przed wierzycielami.

Zawarcie intercyzy ułatwia też podejmowania decyzji, działań w prowadzonej działalności gospodarczej. Są sytuacje, w których małżonkowie bez intercyzy muszą oboje podpisywać umowy – czasami w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania, mimo, że działalność gospodarczą prowadzi tylko jeden z małżonków.

Jednak jednym z najczęściej podawanych powodów tego, że narzeczeni decydując się na zawarcie intercyzy jest chęć uniknięcia kłótni w przypadku ewentualnego rozwodu. Intercyza we Wrocławiu z góry ustala co jest czyim majątkiem i nie trzeba później prowadzić trudnych, kosztownych i wieloletnich spraw o podział majątku.. Umowy intercyzy mogą być również wykorzystywane do ochrony małżonków przed wzajemnymi długami, a także mogą rozwiązać wiele innych problemów.

Intercyza we Wrocławiu z punktu widzenia sądownictwa

Proszę pamiętać, że intercyza we Wrocławiu aby miała moc prawną  z i była honorowana przez Sądy oraz inne podmioty ( banki, kontrahentów) czy osoby  musi być sporządzona w formie aktu notarialnego a zatem narzeczeni muszą się udać do notariusza. 

Tylko intercyza sporządzona przez notariusza i to jako akt notarialny jest ważna to znaczy zgodna z prawem  i nikt  nie może jej zakwestionować.

Intercyza we Wrocławiu spisana z pomocą naszej kancelarii to dokument:

  •       wiarygodny,
  •       zrozumiały,
  •       zgodny z prawem.

Nawet jeśli sporządza Państwo z drugą połową własną umowę – zalecamy, aby przejrzeli ją osobni prawnicy i by intercyza we Wrocławiu została potwierdzona podpisem notarialnym. W przeciwnym razie sąd będzie znacznie bardziej skłonny zakwestionować jej ważność.

Intercyza Wrocław – co powinna zawierać?

Zanim odwiedzą Państwo naszą kancelarię – istnieje możliwość, by zacząć sporządzać własną umowę przedślubną. W sieci jest sporo informacji na temat tego, jak napisać uczciwą i trwałą intercyzę. Te wskazówki z całą pewnością pomogą Państwu określić, co powinna obejmować intercyza we Wrocławiu oraz wskażą na klauzule dotyczące przygotowania umowy, która odpowiada indywidualnym potrzebom, a także można znaleźć wiele przykładów i próbek, które ułatwią całą pracę. Można też ułatwić sobie to zadanie jeszcze bardziej – kontaktując się z naszą Kancelarią. Z radością przeprowadzimy Państwa przez cały proces – dla spokoju ducha w przyszłości i z takim przesłaniem serdecznie zapraszamy do kontaktu już teraz.