71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowy spółki

Aktualnie polskie prawo umożliwia założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez S24 internetowo lub poprzez spisanie umowy spółki przed notariuszem. Z pewnością pierwsza opcja jest dla wielu wygodniejsza i szybsza, jednak operuje na określonych wzorach umów, które nie zawsze w pełni muszą odpowiadać indywidualnej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czy można jednak zmienić taką umowę? Oczywiście – wymaga to jednak uchwały podjętej przez wspólników i protokołu sporządzonego przez notariusza. Dlatego warto od razu przeprowadzić sporządzenie umowy u notariusza.

Przebieg zawarcia umowy

Procedura następuje w siedzibie notariusza, który w obecności wszystkich wspólników odczytuje treść umowy spółki. Po tej czynności wszyscy udziałowcy nowozakładanej działalności składają swoje podpisy pod umową. Spółkę z o.o. może założyć jedna lub więcej osób fizycznych bądź prawnych, przy czym, założycielem takiej jednoosobowej działalności nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o. Po zawarciu umowy a przed rejestracją w sądzie rejestrowym spółka może we własnym imieniu nabywać prawa (m.in. własność nieruchomości, ruchomości, itp.).

Podobnie jak każda inna umowa także ta może podlegać zmianom. Konieczne jest jednak jej uchwalenie przez wspólników, poświadczenie przez notariusza oraz zamieszczenie zmiany w protokole notarialnym z dokonania zmiany treści umowy spółki. Ponadto wszelkie zmiany muszą być zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.