71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

​​Notarialne poświadczenie podpisu

Czym jest notarialne poświadczanie podpisu?

Do obowiązków notariusza, oprócz sporządzania aktów notarialnych, należy również poświadczenie podpisu złożonego przez osobę fizyczną na dokumencie. Jest to szczególna forma czynności prawnej, służąca nadaniu podpisowi klienta charakteru urzędowego to jest potwierdzenia, że dany podpis na danym dokumencie, w danym dniu złożyła ta konkretna osoba.

Na czym polega poświadczenie podpisu?

Czynność ta polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza.

Do dokonania czynności poświadczenia podpisu konieczne jest okazanie przez klienta dowodu osobistego bądź paszportu.

Jak jest sporządzony dokument poświadczenia podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu, zgodnie z art. 97 ustawy Prawo o notariacie zawiera:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu (a także, na żądanie stron, dokładną godzinę dokonania  czynności),
  • nazwę i oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza.

Notariusz dokonuje poświadczenia podpisu wyłącznie na dokumentach, których następnie treści i charakteru nie można zmienić (nie mogą być wypełnione ołówkiem bądź ścieralnym długopisem).

Czynność prawną tego typu przeprowadza się na przykład w przypadku:

  • umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • pełnomocnictw, dla których nie jest obligatoryjna (obowiązkowa) forma aktu notarialnego,
  • oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym z wyłączeniem wszelkich czynności, które dotyczą nieruchomości.