71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

​​Notarialne poświadczenie podpisu

Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

Do obowiązków notariusza, oprócz sporządzania aktów notarialnych, należy również poświadczenie podpisu złożonego przez osobę fizyczną na dokumencie. Jest to szczególna forma czynności prawnej, służąca nadaniu podpisowi klienta charakteru urzędowego to jest potwierdzenia, że dany podpis na danym dokumencie, w danym dniu złożyła ta konkretna osoba. To procedura przydatna w obrocie gospodarczym, przy poszukiwaniu zatrudnienia w wielu branżach oraz przy innych relacjach pomiędzy stronami. Większość poważnych transakcji wymaga potwierdzenia autentyczności danych. W jaki sposób wygląda procedura? Co warto wiedzieć o notarialnym poświadczeniu podpisu i co prawo mówi na ten temat?

Na czym polega poświadczenie podpisu?

Czynność ta polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza. Do dokonania czynności poświadczenia podpisu konieczne jest okazanie przez klienta dowodu osobistego bądź paszportu. Dopiero na tej podstawie kancelaria notarialna może dopełnić niezbędnych formalności. Skutkiem notarialnego poświadczeniu podpisu jest poświadczenie tożsamości oraz do potwierdzenia daty. Notariusz nie zajmuje się szczegółową analizą prawną dokumentacji przeznaczonej do podpisania, a jedynie samym aktem poświadczenia podpisu. Do kancelarii notarialnej nie należy wnoszenie żadnych poprawek i sugerowanie zmian w dokumentacji, chociaż klient może o to poprosić oddzielnie. W celu przekształcenia całego dokumentu na urzędowy, klient musi zdecydować się na sporządzenie oddzielnego aktu notarialnego. A zatem usługi kancelarii notarialnej przechodzą płynnie w zależności od potrzeb stron.

Jak jest sporządzony dokument poświadczenia podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu, zgodnie z art. 97 ustawy Prawo o notariacie zawiera:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu (a także, na żądanie stron, dokładną godzinę dokonania czynności),
 • nazwę i oznaczenie kancelarii,
 • podpis notariusza,
 • pieczęć notariusza.

Notariusz dokonuje poświadczenia podpisu wyłącznie na dokumentach, których następnie treści i charakteru nie można zmienić (nie mogą być wypełnione ołówkiem bądź ścieralnym długopisem). Czynność prawną tego typu przeprowadza się na przykład w przypadku:

 • umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • pełnomocnictw, dla których nie jest obligatoryjna (obowiązkowa) forma aktu notarialnego,
 • oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym z wyłączeniem wszelkich czynności, które dotyczą nieruchomości.

Poświadczenie podpisów charakteryzuje się dużą dobrowolnością w obrocie gospodarczym. To coraz popularniejsza praktyka przy sprzedaży samochodów i innego rodzaju majątku pomiędzy stronami. Czasami to również pomocne przy kolejnych transakcjach. Nawet, jeżeli prawo nie wymaga wizyty u notariusza i tak warto to zrobić z prostego powodu. Takiego dokumentu później nie da się łatwo podważyć a to niezwykle kosztowny proces, bez gwarancji powodzenia. Im bardziej skomplikowane relacje w gospodarce, w tym formalności, tym większe zainteresowanie kontaktem z kancelarią notarialną. Umowy, w których występuje poświadczenie podpisu trudniej podważyć i dają gwarancję bezpieczeństwa dla zaangażowanych. Notarialne poświadczenie podpisu wymaga osobistego zaangażowania i stawiennictwa. Ewentualne dopiski można wprowadzić, ale to wymaga dodatkowych konsultacji oraz przygotowania stosownej klauzuli. Kancelaria notarialna przed wykonaniem każdej czynności informuje klienta o konsekwencjach. Notariusz odpowiada również za kontrolowanie legalności usługi.

Jak przebiega procedura poświadczenia podpisu w wyspecjalizowanej kancelarii notarialnej?

W pierwszej kolejności notariusz sprawdza tożsamości strony, a następnie informuje o skutkach poświadczenia. W międzyczasie notariusz musi potwierdzić, czy wszystkie działania strona wykonuje świadomie, bez trudności, w atmosferze pełnej legalności. Następnie dokument otrzymuje stosowna klauzulę. W czym przydaje się notarialne poświadczenie podpisu?

 • potwierdzenie autentyczności dokumentacji oraz daty,
 • świadome dokonanie czynności chroni przed łatwym zerwaniem umowy,
 • procedura wykorzystywana nie tylko normami wymaganymi prawem, ale dowolnie w obrocie gospodarczym w celu zwiększenia bezpieczeństwa współpracy,
 • pomoc notariusza przy badaniu dokumentacji na życzenie,
 • pomocne, a czasami niezbędne przy dalszych transakcje w obrocie gospodarczym.

Kiedy warto sięgnąć po doświadczenie notariusza?

Kancelaria notarialna objaśnia wszystkie procedury bezpłatnie. Notarialne poświadczenie podpisu wymaga fizycznej obecności oraz przekazania notariuszowi aktualnego dowodu tożsamości. Nadawanie dokumentom większej wiarygodności prawnej to naturalna ochrona w transakcjach, nawet mniejszych związanych ze sprzedażą samochodu i innych podobnych dóbr. Strony, dzięki współpracy z notariuszem unikają problemów z łamaniem umów.