Notariusz dział spadku Wrocław

Dział spadku – u notariusza czy w sądzie?

Dziedziczenie majątku może odbywać się na zasadach określonych w stosownej ustawie lub na podstawie testamentu sporządzonego przez zmarłego, w którym wyraża on swą wolę w zakresie dysponowania zgromadzonymi przez niego dobrami.

W jaki sposób notariusz przeprowadza dział spadku we Wrocławiu?

W sytuacji, gdy do dziedziczenia majątku po zmarłym uprawnionych jest kilka osób, trzeba przeprowadzić dział spadku, tak by określić wyłączne prawa każdej z osób do konkretnych dóbr. Jego celem jest przekształcenie współwłasności całego spadku we własność danych osób. Dzięki temu każdy ze spadkobierców otrzyma coś na własność, zamiast częściowego udziału w całościowej masie spadkowej.

Dział spadku może przebiegać w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to umowa pomiędzy spadkobiercami zawarta u notariusza. W taki sposób Notariusz Przemysława Bakalska – Sochaj dział spadku we Wrocławiu przeprowadzić może wyłącznie w przypadku zgodnej woli wszystkich osób uprawnionych do dziedziczenia określonego majątku. W przypadku, gdy któryś ze spadkobierców nie jest zainteresowany działem spadku lub nie zgadza się do sposobu, w jaki miałby być przeprowadzony, wówczas jedynym rozwiązaniem wydaje się być sprawa sądowa.

Dlaczego warto przeprowadzić dział spadku?

Sytuacja, w której spadek jest wspólną własnością kilku osób, prędzej czy później zacznie być niekomfortowa. Jeżeli na kilku spadkobierców przypada jedno mieszkania, to wszelkie kwestie związane z jego wynajmem czy sprzedażą muszą się spotkać ze zgodnym stanowiskiem wszystkich zainteresowanych, a to niekiedy ciężko jest osiągnąć. Dla uniknięcia sytuacji konfliktowych w przyszłości warto dział spadku przeprowadzić jak najszybciej, po ustanowieniu prawa do dziedziczenia. Wypracowanie porozumienia w tej kwestii pomiędzy wszystkimi spadkobiercami pozwoli szybko i sprawnie przeprowadzić dział spadku w kancelarii notarialnej we Wrocławiu i nie trzeba będzie oczekiwać miesiącami na decyzję sądu w tej sprawie. Dział spadku u notariusza odbywa się za stosowną opłatą – cennik maksymalnych taks notarialnych można sprawdzić w rozporządzeniu ministra.