71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna Przemysławy Bakalskiej-Sochaj mieści się we Wrocławiu, dzielnica Stare Miasto, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego nr 91 lok 4 (pierwsze piętro). Notariusz świadczy wszelkie czynności związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz różnego rodzaju protokołów, zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych.

W ramach wykonywanych czynności notariusz m.in. sporządza umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny, testamenty, dokumenty stwierdzające nabycie spadku lub dział spadku, poświadczenia podpisu, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu, a także inne czynności regulowane odrębnymi przepisami.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności można przynieść do Kancelarii osobiście lub wysłać pocztą elektroniczną (dokładne skany dokumentów). Następnie konieczne jest przedłożenie dokumentów oryginalnych – w terminie ustalonym przez notariusza.

Notariusz - Wrocław

LEX EST QUOD NOTAMUS

“To co piszemy, stanowi prawo”
Przysłowie łacińskie

Notariusz - Wrocław

Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi.

Wszystkie czynności notarialne dokonuje się w języku polskim. 
W sytuacji jednak, gdy dokumenty są potrzebne również w innych językach, możemy przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności w naszej kancelarii.
Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi, dzięki czemu wszystkie formalności związane z dokumentami załatwią Państwo w naszej kancelarii. 

Dogodne terminy spotkań

Nasi klienci są dla nas najważniejsi, dlatego też termin każdego ze spotkań dopasowany jest do czasu i wymagań osób których potrzebują usług kancelarii notarialnej.

Doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego też często świadczymy czynności notarialne poza siedzibą kancelarii. Sytuacja taka wymaga wcześniejszego uzgodnienia z naszym biurem.

To właśnie otwartość i właściwe podejście do każdej sprawy pozwala nam każdego dnia na osiąganie sukcesu, i dostarczaniu naszym klientom usług na najwyższym poziomie.

Notariusz - Wrocław
Notariusz - Wrocław

Opłaty notarialne

 

Jako notariusze jesteśmy płatnikami zobowiązanymi do pobierania opłat od stron, a w dalszej kolejności odprowadzania ich do sądów lub urzędów skarbowych. 

Należą do nich:

 • opłaty sądowe od wniosków o wpis do księgi wieczystej,
 • podatki od czynności cywilnoprawnych,
 • podatki od spadków i darowizn,
 • podatki od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy.

 

​Jakich czynności dokonuje się w kancelarii notarialnej?

Notariusz - Wrocław
Opierając się na doświadczeniu i obowiązujących przepisach notariusz sporządza:

 • umowy sprzedaży nieruchomości, zarówno budynków, gruntów, jak i prawa użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • akty notarialne umów przedwstępnych,
 • akty darowizn,
 • umowy spółek,
 • akty założycielskie fundacji,
 • majątkowe umowy małżeńskie i przedmałżeńskie (intercyzy),
 • akty dotyczące podziału majątku i spadku,
 • protokoły walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, posiedzeń zarządu, zgromadzenia wspólników spółek z o.o. czy zebrania wspólnot mieszkaniowych,
 • oświadczenia, np. o poddaniu się egzekucji, o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,
 • protesty weksli i czeków,

 • Prowadzimy również depozyt dokumentów, środków pieniężnych oraz papierów wartościowych.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Notariusz - Wrocław

Umowa przedwstępna


Notariusz - Wrocław

Umowa sprzedaży


Notariusz - Wrocław

Umowa darowizny


Notariusz - Wrocław

Umowa najmu okazjonalnego


Notariusz - Wrocław

Testament


Notariusz - Wrocław

Akt poświadczenia dziedziczenia


Notariusz - Wrocław

Podział majątku wspólnego


Notariusz - Wrocław

Umowa dożywocia


Notariusz - Wrocław

Umowa zamiany


Notariusz - Wrocław

Umowa deweloperska


Notariusz - Wrocław

Pełnomocnictwo


Notariusz - Wrocław

Umowy spółki


Notariusz - Wrocław

Umowy warunkowe


Notariusz - Wrocław

Umowy majątkowe, małżeńskie


Notariusz - Wrocław

Doręczanie oświadczeń


Notariusz - Wrocław

Spisywanie protokółów

Zaufali nam:

  5 star review  Kancelaria warta polecenia. Szacunek do petenta, punktualność, wszystko dokładnie i rzetelnie wytłumaczone. Bardzo dziękuję za obsługę.

  thumb Marek Wasilewski

  5 star review  Pani Rejent bardzo miła, otwarta na klienta i jego problemy. Zdecydowanie kancelaria warta polecenia.

  thumb Elżbieta Suszczyńska

  5 star review  Pierwszy raz korzystałam z usług notariusza i jestem bardzo zadowlona. Pani w sekretariacie bardzo miła i pomocna a Pani Notariusz profesjonalna i kompetentna. Zdecydowanie polecam każdemu!

  thumb Małgorzata Koniuszewska

Orły Prawa 2019

Nasza kancelaria na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo prawne swoich klientów.