71 371 88 63
501 34 37 85, 509 68 00 43

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna Przemysławy Bakalskiej-Sochaj mieści się we Wrocławiu, dzielnica Stare Miasto, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego nr 91 lok 4 (pierwsze piętro). Notariusz świadczy wszelkie czynności związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz różnego rodzaju protokołów, zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych.

W ramach wykonywanych czynności notariusz m.in. sporządza umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny, testamenty, dokumenty stwierdzające nabycie spadku lub dział spadku, poświadczenia podpisu, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu, a także inne czynności regulowane odrębnymi przepisami.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności można przynieść do Kancelarii osobiście lub wysłać pocztą elektroniczną (dokładne skany dokumentów). Następnie konieczne jest przedłożenie dokumentów oryginalnych – w terminie ustalonym przez notariusza.

Notariusz - Wrocław

LEX EST QUOD NOTAMUS

“To co piszemy, stanowi prawo”
Przysłowie łacińskie

Notariusz - Wrocław

Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi.

Wszystkie czynności notarialne dokonuje się w języku polskim.  W sytuacji jednak, gdy dokumenty są potrzebne również w innych językach, możemy przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności w naszej kancelarii. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi, dzięki czemu wszystkie formalności związane z dokumentami załatwią Państwo w naszej kancelarii. 

Dogodne terminy spotkań

Nasi klienci są dla nas najważniejsi, dlatego też termin każdego ze spotkań dopasowany jest do czasu i wymagań osób których potrzebują usług kancelarii notarialnej.

Doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego też często świadczymy czynności notarialne poza siedzibą kancelarii. Sytuacja taka wymaga wcześniejszego uzgodnienia z naszym biurem.

To właśnie otwartość i właściwe podejście do każdej sprawy pozwala nam każdego dnia na osiąganie sukcesu, i dostarczaniu naszym klientom usług na najwyższym poziomie.

Notariusz - Wrocław
Notariusz - Wrocław

Opłaty notarialne

 

Jako notariusze jesteśmy płatnikami zobowiązanymi do pobierania opłat od stron, a w dalszej kolejności odprowadzania ich do sądów lub urzędów skarbowych. 

Należą do nich:

 • opłaty sądowe od wniosków o wpis do księgi wieczystej,
 • podatki od czynności cywilnoprawnych,
 • podatki od spadków i darowizn,
 • podatki od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy.

 

​Jakich czynności dokonuje się w kancelarii notarialnej?

Notariusz - Wrocław
Opierając się na doświadczeniu i obowiązujących przepisach notariusz sporządza:
 • umowy sprzedaży nieruchomości, zarówno budynków, gruntów, jak i prawa użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • akty notarialne umów przedwstępnych,
 • akty darowizn,
 • umowy spółek,
 • akty założycielskie fundacji,
 • majątkowe umowy małżeńskie i przedmałżeńskie (intercyzy),
 • akty dotyczące podziału majątku i spadku,
 • protokoły walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, posiedzeń zarządu, zgromadzenia wspólników spółek z o.o. czy zebrania wspólnot mieszkaniowych,
 • oświadczenia, np. o poddaniu się egzekucji, o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,
 • protesty weksli i czeków,

 • Prowadzimy również depozyt dokumentów, środków pieniężnych oraz papierów wartościowych.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zaufali nam:

  review rating 5  Duże kompetencje i wiedza w zakresie prawa notarialnego. Co jakiś czas muszę kilka rzeczy konsultować, oraz spisywać dokumenty za pośrednictwem notariusza. Zawsze wszystko przygotowane i gotowe do podpisu. Po kilkunastu spotkaniach mam pełne zaufanie do Pani Przemysławy, a to w takich sprawach jest niezwykle ważne.

  thumb Krystian Listkiewicz
  10/07/2019

  review rating 5  Zjawiliśmy się w kancelarii z podpisaniem umowy deweloperskiej. Pani notariusz bardzo dokładnie wyjaśniła nam wszystkie zawiłe zapisy, jakie jest obowiązujące prawo i obowiązki dewelopera. Kupując nieruchomość chcieliśmy być pewni, że nasze prawa będą odpowiednio chronione. Zostaliśmy mile obsłużeni, wszystkie dokumenty przygotowane terminowo. Szczerze polecam.

  thumb Maria Kościelecka
  9/26/2019

  review rating 5  Wszystkie dokumenty perfekcyjnie przygotowane. Podpisanie dokumentów przebiegło bardzo sprawnie, a Pani Notariusz wykazała się dużą cierpliwością i wszystko nam bardzo dokładnie wyjaśniła. Wydając kilkaset tysięcy na zakup mieszkania, wiemy że umowa została bardzo dobrze skonstruowana, uwzględniając wszystkie zagadnienia.

  thumb Izabela Stańczyk
  9/12/2019

Nasza kancelaria na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo 

prawne swoich klientów.