71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Spadek u notariusza Wrocław

Jak podzielić spadek u notariusza?

Sporządzenie testamentu to najlepszy sposób na to, aby po śmierci bliscy nie spierali się o dziedziczony majątek. Kwestie finansowe potrafią skłócić nawet rodziny, w których do tej pory relacje układały się bardzo dobrze. Testament sporządzony u notariusza jest trudny do podważenia – z tego względu jest to jeden z najlepszych wariantów, by odpowiednio zabezpieczyć spadek u notariusza we Wrocławiu. Co trzeba wiedzieć na temat spadku i jego ewentualnego działu?

Spadek w oparciu o testament

Jeżeli zmarły przed śmiercią sporządził testament, w którym wyraził swoją wolę co do rozdysponowania posiadanego przez siebie majątku, to sprawa wydaje się zamknięta – bliscy powinni spełnić zapis testamentowy. Czasem zdarza się jednak, że ktoś czuje się poszkodowany i próbuje podważyć testament. Gdy dokument został sporządzony u notariusza, to jego podważenie nie jest takie proste. Zabezpieczenie w postaci testamentu spisywanego w kancelarii notarialnej wybiera coraz więcej osób.

Nie zawsze jednak zmarły pozostawia po sobie testament. Wówczas dziedziczenie majątku odbywa się na podstawie zapisów ustawowych. Kilku spadkobierców może mieć udział w spadku. Tak sytuacja nie jest zbyt komfortowa. Aby ustalić, co się komu konkretnie należy, trzeba podzielić spadek u notariusza we wrocławskiej kancelarii notarialnej. Notariusz Przemysława Bakalska – Sochaj przeprowadza dział spadku w przypadku zgodnej woli stron. Jeżeli jednak spadkobiercy nie potrafią się porozumieć co do tego, w jaki sposób spadek ma zostać rozdzielony pomiędzy konkretne osoby, to konieczne staje się założenie sprawy sądowej.

Zapis spadku u notariusza we Wrocławiu – dlaczego to dobre rozwiązanie?

Sytuacja, w której bliscy spierają się o podział majątku po zmarłym, przeważnie budzi niesmak i jest nieprzyjemna dla wszystkich stron. Chcąc odpowiednio zabezpieczyć najbliższą rodzinę oraz przekazać majątek konkretnym spadkobiercom, można sporządzić testament. Gdy zostanie on spisany w obecności notariusza, to nabiera mocy urzędowej. Są jednak przypadki, w których notariusz może odmówić sporządzenia testamentu, np. w sytuacji, gdy podejrzewa, że dana osoba dokonuje zapisu niezgodnie ze swoją wolą lub gdy istnieją uzasadnione podejrzenia co do jej poczytalności.