71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowa przedwstępna

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) umowa przedwstępna stanowi zobowiązanie stron do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości i musi zawierać wszystkie najistotniejsze postanowienia, które znajdą się także w umowie przyrzeczonej.

Forma

Może mieć formę pisemną umowy, jak również postać aktu notarialnego – co jest najczęściej spotykane w przypadku transakcji sprzedaż-kupno nieruchomości. Obie formy umożliwiają wnoszenie żądań o naprawę szkód, gdy jedna ze stron będzie uchylać się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Przy czym należy mieć na uwadze, iż szersze uprawnienia wynikają z formy aktu notarialnego, która uprawnia nawet do przymusowego doprowadzenia do zawarcia umowy właściwej.

Termin

Istotne znaczenie przy konstruowaniu umowy przedwstępnej ma uwzględnienie w niej konkretnej daty lub ustanowienie daty granicznej zawarcia umowy przedwstępnej. Nie jest to obowiązkowy element tej umowy, jednak bardzo przydatny w praktyce, w szczególności w sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy. Może jednak zdarzyć się, że termin nie został wyznaczony – co w takiej sytuacji? Umowa przyrzeczona powinna zostać wówczas zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę do żądania jej zawarcia. Jeśli doszło do sytuacji, że obie strony mają do tego prawo i podały inne terminy, to obowiązująca jest data wskazana przez stronę, która wcześniej złożyła odpowiednie oświadczenie.