71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Pełnomocnictwo

Co oznacza pełnomocnictwo?

Przede wszystkim terminem tym określa się czynność prawną, której podstawą jest oświadczenie woli mocodawcy, upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego umieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Oznacza to, że mocodawca udziela prawa do reprezentowania go w mniej lub bardziej szczegółowo określonej kategorii stosunków prawnych. Należy mieć na uwadze, że nawiązanie oraz rozwiązanie stosunku pełnomocnictwa odbywa się w drodze jednostronnej czynności prawnej mocodawcy, wobec czego skuteczność nie jest uzależniona w żaden sposób od zgody osoby, której pełnomocnictwa udzielono.

Kodeks cywilny wyróżnia następujące rodzaje

  • ogólne – wiąże się z szerokim zakresem umocowania, ale obejmuje tylko czynności zwykłego zarządu, polegające na typowej, powszechnej eksploatacji (np. opłata należności publicznoprawnych, zawieranie umów wynajmu);
  • rodzajowe – gdy dokonywanie czynności prawnych przekracza zakres zwykłego zarządu, udzielane jest pełnomocnictwo rodzajowe i obejmuje określoną kategorię czynności prawnych, do jakich uprawniony został pełnomocnik,
  • szczególne – udzielane jest w przypadku ściśle określonej czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości, zbycia przedsiębiorstwa).