71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowa sprzedaży

W przepisach art. 535 i następnych Kodeksu Cywilnego znajdują się regulacje dotyczące umowy sprzedaży, która stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego własności rzeczy oraz wydanie mu przedmiotowej rzeczy, zaś Kupujący ma obowiązek odebrania rzeczy i zapłacenia za nią wyznaczonej przez Sprzedawcę ceny.

Elementy

Umowa sprzedaży musi zawierać datę i miejsce zawarcia zobowiązania oraz strony umowy. Konieczne jest uwzględnienie w niej przedmiotu. Mogą być nim wszelkie dopuszczone do obiegu towary (m.in. rzeczy, energia, prawa majątkowe, a także zespoły rzeczy i praw). Jeżeli przedmiotem stała się rzecz wyłączona z obrotu, to zobowiązanie stało się nieważne. Umowa sprzedaży powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu, co umożliwia jednoznaczną identyfikację. Równie ważnym elementem umowy jest cena, która musi zostać wyrażona w jednostkach pieniężnych. Brak ceny może skutkować potraktowaniem umowy jako darowizny, zaś określenie innego niż pieniężny ekwiwalentu oznacza, że mamy do czynienia z umową zamiany.

Zabezpieczenie

Depozyt notarialny może stanowić zabezpieczenie zapłaty ceny. Jest to specjalne konto bankowe, które prowadzi notariusz, a Kupujący wpłaca na nie środki przed transakcją, a z którego wartość ceny sprzedaży jest następnie przelewana na konto Sprzedawcy. Zabezpieczeniem może być także zapis w umowie o dobrowolnym poddaniu się karze w przypadku niedokonania zapłaty.