Spadek u notariusza Wrocław

Przyjąć, czy odrzucić spadek – w podjęciu decyzji może pomóc wyspecjalizowany notariusz

Spadkobiercy zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego mogą podjąć decyzję o przyjęciu spadku z przejęciem pełnej odpowiedzialności za ewentualne długi, lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza z przejęciem odpowiedzialności za długi w ograniczonym zakresie. Można też podjąć decyzję o odrzuceniu spadku w całości. Jeżeli w spadku występuje duże zadłużenie, a pozyskany majątek nie wystarczy na spłatę najlepiej wnioskować o odrzucenie. W razie wątpliwości warto skonsultować się z kancelarią notarialną w celu wytypowania najlepszego scenariusza.

Jak podzielić spadek u notariusza?

Sporządzenie testamentu to najlepszy sposób na to, aby po śmierci bliscy nie spierali się o odziedziczony majątek. Kwestie finansowe potrafią skłócić nawet rodziny, w których do tej pory relacje układały się bardzo dobrze. Testament sporządzony u notariusza jest trudny do podważenia – z tego względu jest to jeden z najlepszych wariantów, by odpowiednio zabezpieczyć nabycie spadku u notariusza we Wrocławiu. Co trzeba wiedzieć na temat spadku i o procedurze podziału? Co można zgodnie z prawem zrobić ze spadkiem i jakie decyzje najczęściej podejmują spadkobiercy?

Spadek w oparciu o testament

Jeżeli zmarły przed śmiercią sporządził testament, w którym wyraził swoją wolę, co do rozdysponowania posiadanego przez siebie majątku, to sprawa wydaje się zamknięta – bliscy powinni spełnić zapis testamentowy. Czasem zdarza się jednak, że ktoś czuje się poszkodowany i próbuje podważyć testament. Gdy dokument został sporządzony u notariusza, to jego podważenie nie jest takie proste. Zabezpieczenie w postaci testamentu sporządzonego w kancelarii notarialnej wybiera coraz więcej osób.

Dlaczego notariusz musi sprawdzić poczytalność oraz świadomość klienta przed podpisem?

Kancelaria notarialna przed każdą czynnością potwierdza, czy strona posiada wymaganą świadomość i rozumie wszystkie skutki złożenia oświadczenia woli i podpisu, jeśli chodzi o spadek u notariusza we Wrocławiu. Z tego powodu podważenie testamentu sporządzonego u notariusza, to praktycznie niemożliwe zadanie bez udowodnienia naprawdę wielkiej skali nadużyć.

Kiedy brakuje testamentu, co się dzieje z podziałem spadku i jak można załatwić formalności?

Nie zawsze jednak zmarły pozostawia po sobie testament. Wówczas dziedziczenie majątku odbywa się na podstawie zapisów ustawowych. Kilku spadkobierców może mieć udział w spadku. Tak sytuacja nie jest zbyt komfortowa. Aby ustalić, co się komu konkretnie należy, trzeba podzielić spadek u notariusza we wrocławskiej kancelarii notarialnej. Notariusz Przemysława Bakalska – Sochaj przeprowadza dział spadku w przypadku zgodnej woli stron. Jeżeli jednak spadkobiercy nie potrafią się porozumieć co do tego, w jaki sposób spadek ma zostać rozdzielony pomiędzy konkretne osoby, to konieczne staje się rozpoczęcie sprawy sądowej.

Zgodność spadkobierców, co do podziału spadku – najważniejsze zasady

Spadek u notariusza dzieli się w drodze umowy, tylko pod warunkiem zgody wszystkich spadkobierców.. Alternatywna droga to zdobycie orzeczenia sądu. Dział spadku może dotyczyć całego odziedziczonego majątku lub tylko niektórych jego części.

Czego dotyczy zgoda spadkobierców przy podejmowaniu decyzji o podziale spadku?

W kancelarii notarialnej ustala się nie tylko ogólną zgodę dotyczącą podziału spadku, ale również sposób podziału majątku spadkowego oraz ewentualne spłaty lub dopłaty. Standardowy podział spadku przy zgodzie wszystkich spadkobierców przyjmuje formę umowy. Jeżeli w grę wchodzi nieruchomość notariusz przygotowuje akt notarialny. Umowa dotycząca podziału spadku nie musi obejmować całości, ale jedynie części spadku. Taką możliwość naturalnie dopuszcza ustawodawca.

Zapis spadku u notariusza we Wrocławiu – dlaczego to dobre rozwiązanie?

Sytuacja, w której bliscy spierają się o podział majątku po zmarłym, przeważnie budzi niesmak i jest nieprzyjemna dla wszystkich stron. Chcąc odpowiednio zabezpieczyć najbliższą rodzinę oraz przekazać majątek konkretnym spadkobiercom, można sporządzić testament. Gdy zostanie on sporządzony w obecności notariusza, to nabiera mocy urzędowej. Są jednak przypadki, w których notariusz może odmówić sporządzenia testamentu, np. w sytuacji, gdy podejrzewa, że dana osoba dokonuje zapisu niezgodnie ze swoją wolą lub gdy istnieją uzasadnione podejrzenia co do jej poczytalności.

Jakimi standardami kierują się spadkobiercy przy sporządzaniu umowy o podział spadku?

Ogólne reguły tworzenia umowy o podział, jeśli chodzi o spadek u notariusza wskazuje Kodeks Cywilny, ale to w praktyce dokument elastyczny, w którym wymaga się jedynie przestrzegania zasad współżycia społecznego. Niektórzy spadkobiercy decydują się na spłaty innych, co też wprowadza się do umowy w celu potwierdzenia pełnego stanu przekazywanych zasobów.

Dlaczego testament w kancelarii notarialnej to dobry pomysł ochraniający spadkobierców?

Właściciel majątku myślący o przyszłości spadkobierców powinien poważnie przemyśleć sporządzenie testamentu w kancelarii notarialnej, żeby uniknąć problemów z nietypowym podziałem. Lepiej zrobić to szybciej ze względu na łatwość potwierdzenia świadomości. Notariusz musi się również upewnić, czy klient nie działa pod przymusem.