71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

W ramach swojej działalności notariusz jest uprawniony do przechowywania dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, a także danych na informatycznych nośnikach danych. Z przyjęcia takiego depozytu konieczne jest każdorazowo sporządzenie protokołu, uwzględniającego informacje o tym kto i komu oraz co przekazał, a także pod jakimi warunkami może zostać wydane. Wobec tego dokument czy inny przedmiot przekazany na przechowanie notariuszowi jest wydawany tylko osobie wymienionej w protokole bądź jej prawnemu następcy.

 

Czy notariusz zawsze może przechowywać pieniądze?

Papiery wartościowe oraz pieniądze (zarówno w polskiej, jak i zagranicznej walucie) notariusz może przyjąć na przechowanie – w celu wydania ich wskazanej osobie – tylko w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością. Do takiego użytku notariusz musi prowadzić specjalne konto bankowe.

 

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca obawia się o przeprowadzenie transakcji, nawet jeżeli wydaje się korzystna, jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia przed niewypłacalnością. W takiej sytuacji może być wykorzystany depozyt notarialny jako rodzaj zabezpieczenia transakcji. Notariusz, który przyjmuje do depozytu pieniądze może je wypłacić tylko w określonych warunkach, tym samym stając się niejako gwarantem płatności. Depozyt notarialny znajduje zastosowanie także w sytuacjach na rynku nieruchomości. Właściciel sprzedający dom bądź mieszkanie może skorzystać z tej formy zabezpieczenia, dzięki czemu ma gwarancję, że po podpisaniu umowy oraz wydaniu przedmiotu umowy należna suma pieniężna (kwota za nieruchomość) zostanie mu wypłacona.