71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Testament

Dlaczego warto spisać testament u notariusza?

Jedynym sposobem na rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. W sytuacji, gdy w razie śmierci członek rodziny nie pozostawił takiego rozporządzenia, majątek zostaje rozdysponowany pomiędzy osobami wskazanymi w Kodeksie cywilnym. Testament wyłącza dziedziczenie ustawowe, a umożliwia wskazanie określonych osób, które będą dziedziczyły.

Odpowiedzialność notariusza za sprawy związane ze zgłoszeniem testamentu

Na życzenie spadkodawcy notariusz może zgłosić akt w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Treść testamentu i wszelkie zawarte w nim warunki wchodzą w życie w momencie śmierci spadkodawcy. Wówczas możliwe staje się rozdysponowanie majątku zmarłego na rzecz osób wskazanych w testamencie notarialnym. Dokument jest gwarantem, że wszelkie ustalone wcześniej przed notariuszem warunki zostaną spełnione, a spadek przejdzie do rąk wskazanych spadkobierców. Testament może sporządzić wyłącznie jedna osoba. W polskim ustawodawstwie nie przewidziano możliwości przygotowania tzw. wspólnego testamentu (np. małżonków). Podczas otwarcia oraz odczytania dokumentu obecnie muszą być wszystkie osoby uznane za potencjalnych spadkobierców testamentowych i ustawowych.

Co można zapisać w testamencie notarialnym?

Klienci zgłaszający się do notariusza mogą uzyskać bezpłatne wsparcie, w jaki sposób rozdzielić majątek na spadkobierców w rodzinie, ale nie tylko. Wiele osób decyduje się na przekazanie mieszkań lub innych zasobów organizacjom pomocowym. W przypadku braku dzieci lub innych bliskich krewnych to ciekawa perspektywa. Testament notarialny na gruncie prawnym posiada większą moc prawną niż testament sporządzony własnoręcznie. Zamknięcie spraw majątkowych za życia z wyszczególnieniem procentowego podziału zapobiega najczęściej późniejszej walce członków rodziny. Jasna dyspozycja zgłoszona do notariusza staje się jednocześnie ostatnią wolą. Dokument sporządzony u notariusza ocenia się lepiej od własnoręcznego z prostego powodu. Notariusz zapobiega pojawieniu się krytycznych błędów formalnych. Bezpłatna rejestracja ostatniej woli przez kancelarię notarialną przekłada się też na łatwość wyszukiwania informacji przez potencjalnych spadkobierców, np. przebywających dłużej za granicą.

Dlaczego warto spisać testament i zapewnić bezpieczeństwo członkom rodziny?

Spisanie testamentu w formie aktu notarialnego stanowi najlepszy sposób na zagwarantowanie ważności dokumentu. Notariusz przyjmując oświadczenie spadkodawcy jest zobowiązany do ustalenia, czy jest to osoba, która zachowuje zdolność postrzegania rzeczywistości i składania oświadczeń woli. Ponadto notariusz jest zobligowany do przechowania aktu w kancelarii przez okres 10 lat. Po tym czasie bądź w związku z likwidacją kancelarii osoby upoważnione przez notariusza otrzymują wypisy, które mają moc oryginału. Dzięki prawidłowej ocenie świadomości klienta przez urzędnika trudno mówić o podważeniu dokumentu w przyszłości przez dalszych, czasami niechcianych krewnych. Treść testamentu nie powinna również wzbudzać wątpliwości, co do sposobu podziału majątku, czy to w procentach, czy innym zapisie.

Jakimi zaletami charakteryzuje się testament sporządzony u notariusza?

  • jasne przekazanie ostatniej woli spadkobiercom,
  • pełna zgodność dokumentu z aktualnymi standardami prawnymi,
  • bezpłatna, merytoryczna pomoc kancelarii notarialnej przy budowie treści testamentu,
  • spadkobiercy w przyszłości mogą sprawdzić, czy testament został sporządzony u notariusza, co pozwoli na lepszą organizację podziału majątku,
  • notariusz na bazie własnej wiedzy może doradzić klientowi sposób podziału zgodny z obowiązującym prawem i uwzględniający interesy wszystkich stron,
  • urzędnik dokładnie analizuje, czy strona posiada pełną zdolność do podpisania testamentu,
  • szansa zapisania pojedynczych przedmiotów konkretnym osobom,
  • testament spisany u notariusza niezwykle trudno podważyć i sam notariusz pojawia się w ewentualnym postępowaniu sądowym,
  • cennik uzależniony od rodzaju zapisu.

Testament z zapisem windykacyjnym – krótkie omówienie

Jest to odmiana testamentu, która pozwala konkretnej osobie nabyć konkretny przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku (czyli w chwili śmierci spadkodawcy). Przedmiotem zapisu mogą być prawa majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, mieszkanie, dom, obraz, samochód itp.- na rzecz osoby wskazanej w zapisie. Ta odmiana testamentu wymaga dla uznania ważności formy aktu notarialnego. Zapis windykacyjny wprowadza się z reguły za dodatkową opłatą. Więcej szczegółów wyjaśni notariusz.

Czy warto zadbać o prawidłowe przekazanie ostatniej woli?

Rodziny dysponujące dużym majątkiem powinny podejść poważnie do sporządzania ostatniej woli na piśmie z możliwością dalszej aktualizacji w kolejnych latach. Testament własnoręczny można łatwiej podważyć od tego sporządzonego przez kancelarię notarialną. Poza tym urzędnik dzieli się wiedzą i najczęściej dużym doświadczeniem, a to przekłada się na efektywne zabezpieczenie interesów spadkobierców.