71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Testament

Jedynym sposobem na rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. W sytuacji, gdy w razie śmierci członek rodziny nie pozostawił takiego rozporządzenia, majątek zostaje rozdysponowany między osobami wskazanymi w Kodeksie cywilnym. Testament wyłącza dziedziczenie ustawowe, a umożliwia wskazanie określonych osób, które będą dziedziczyły.

Na życzenie spadkodawcy notariusz może zgłosić akt w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Treść testamentu i wszelkie zawarte w nim warunki wchodzą w życie w momencie śmierci spadkodawcy. Wówczas możliwe staje się rozdysponowanie majątku zmarłego na rzecz osób wskazanych w testamencie notarialnym. Dokument jest gwarantem, że wszelkie ustalone wcześniej z notariuszem warunki zostaną spełnione, a spadek przejdzie do rąk wskazanych spadkobierców. Testament może sporządzić wyłącznie jednak osoba. W polskim ustawodawstwie nie przewidziano możliwości przygotowania tzw. wspólnego testamentu (np. małżonków). Podczas otwarcia oraz odczytania dokumentu obecnie muszą być wszystkie osoby uznane za potencjalnych spadkobierców.

Testament w formie aktu notarialnego


Spisanie testamentu w formie aktu notarialnego stanowi najlepszy sposób na zagwarantowanie ważności dokumentu. Notariusz przyjmując oświadczenie spadkodawcy jest zobowiązany do ustalenia, czy jest to osoba, która zachowuje zdolność postrzegania rzeczywistości i składania oświadczeń woli. Ponadto notariusz jest zobligowany do przechowania aktu w kancelarii przez okres 10 lat. Po tym czasie bądź w związku z likwidacją kancelarii osoby upoważnione przez notariusza otrzymują wypisy, które mają moc oryginału.

Testament z zapisem windykacyjnym


Jest to odmiana testamentu, która pozwala konkretnej osobie nabyć przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku (czyli w chwili śmierci spadkodawcy). Przedmiotem zapisu mogą być prawa majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, jak też ustanowienie użytkowania lub służebności na rzecz osoby wskazanej w zapisie. Ta odmiana testamentu wymaga dla uznania ważności formy aktu notarialnego.