71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Sprzedaż lokalu Wrocław

Sprzedaż lokalu we Wrocławiu – co będzie potrzebne do sporządzenia umowy u notariusza?

Sprzedaż mieszkania może odbyć się wyłącznie według obowiązujących przepisów prawa, które jasno wskazują, że czynność, jaką jest sprzedaż lokalu we Wrocławiu, wymaga sporządzenie umowy u notariusza.

Jakie elementy powinna zawierać umowa notarialna?

Wszelkie akty sporządzane przez notariusza mają charakter dokumentów urzędowych. Jednak, aby mogły zostać za takie uznane, muszą się w nich znaleźć określone elementy. Każda umowa dotycząca sprzedaży lokalu we Wrocławiu dla swej ważności musi mieć datę i miejsce, w którym została sporządzona. Trzeba także wymienić strony i przedmiot umowy. Trzeba także wskazać cenę nieruchomości.

Czy do sprzedaży lokalu konieczna jest wizyta w kancelarii notarialnej?

Sprzedaż mieszkania, to jedna z tych czynności prawnych, która, aby została zawarta w sposób ważny, musi mieć formę aktu notarialnego. Notariusz, będący osobą zaufania publicznego, sporządza umowę sprzedaży, która następnie musi zostać podpisana przez strony. Wcześniej, notariusz na głos musi odczytać jej treść i upewnić się, że treść ta została dobrze zrozumiana. Należy pamiętać, że notariusz ma prawo odmówić wykonania określonych czynności, jeżeli w swojej opinii uzna, że jest ona niezgodna z prawem lub godzi w czyjeś interesy.

Kancelaria notarialna na terenie Wrocławia

Osoby chcące odpłatnie zbyć lokal na rzecz innej osoby, powinny wybrać notariusza, który sporządzi umowę kupna-sprzedazy w formie aktu notarialnego. Wrocławianie mogą skorzystać z usług kancelarii notarialnej Notariusz Przemysława Bakalska – Sochaj. Na stronie kancelarii można dowiedzieć się między innymi tego, jakie dokumenty będą potrzebne u notariusza oraz czym jest księga wieczysta.

Taksa notarialna

Dokonanie wszelkich czynności przez notariusza podlega stosownej opłacie. Maksymalna taksa notarialna została ustalona w odpowiednim rozporządzeniu ministerialnym wydanym przez Ministra Sprawiedliwości. Do opłat notarialnych, prócz taksy, zalicza się także opłatę sądową na rzecz właściwego sądu oraz podatek od czynności cywilno-prawnych, kóry notariusz przesyła do właściwego Urządu Skarbowego.